Warning: file_get_contents(http://www.frantiskani.sk/image.php?f=misie/1443780124-parisha.jpg&cfg=spravy-detail): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /data/e/e/ee632a4a-c78c-4bd6-94c4-8b0beed48b12/frantiskani.sk/sub/old/sk/pages/misie_detail.php on line 204

Warning: file_get_contents(http://www.frantiskani.sk/image_cesta.php?f=misie%2F1443780124-parisha.jpg&cfg=spravy-detail): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /data/e/e/ee632a4a-c78c-4bd6-94c4-8b0beed48b12/frantiskani.sk/sub/old/sk/pages/misie_detail.php on line 206

A slovo sa skutkom stalo...

Masseo OFM
04.08.2014

Drahí priatelia, opäť sa ozývam po dlhšom odmlčaní. Od poslednej správy o našej misii v Južnom Sudáne sa toho veľa udialo.

Začnem slávením 19. Arcidiecézneho pastoračného koncilu s mottom: „Miluj svojho blížneho ako seba samého... „ (Jn 13:34), kde sa zúčastnili všetci diecézni kňazi a reprezentanti jednotlivých rehoľných rodín. Koncil sa začal 26. mája a ukončenie bolo 31. mája. Bol to požehnaný týždeň, kde sa prehodnocovala pastorálna práca v našej arcidiecéze, ale aj nové podnety ako zlepšiť pastoračnú prácu. Už pred koncilom sme prosili Ducha Svätého na podnet arcibiskupa Paolina Lukudu Lora, aby nás Duch Svätý viedol vo všetkom.

Bol to skutočne požehnaný týždeň. Na záver koncilu nás čakalo prekvapenie. Arcibiskup skonštatoval, že Arcidiecéza má dvanásť farností a budú otvorené dve nové farnosti. Obidve spravované misionármi. Vyhlásil, že Pastoračné centrum Najsvätejšej Trojice spravované františkánmi sa od zajtra, sviatku Navštívenia Panny Márie, stáva farnosťou. Taktiež Gurie, spravované misionármi Nepoškvrnenej Panny Márie z Indie, sa stáva novou „Farnosťou Panny Márie Kráľovnej Apoštolov“. V sále nastal veľký potlesk a hneď aj gratulácie. My sme sa čudovali, ale aj radovali, že sme sa tak rýchlo stali farnosťou. Vnímali sme však, že Boh to všetko riadi a je to jeho vôľa. A tak slovo sa skutkom stalo, lebo keď sme sem prišli pred rokom a tromi mesiacmi, Arcibiskup povedal, že raz sa „Centrum Najsvätejšej Trojice“ stane farnosťou.

Na druhý deň bola slávnostná sv. omša a pred záverečným požehnaním, arcibiskup oficiálne pred veriacimi, ohlásil otvorenie dvoch nových farností a vymenoval aj dvoch nových farárov. Jedným z nich som sa stal aj ja, a preto Vás prosím, drahí priatelia, o modlitbu.

Oficiálne slávnosť otvorenia našej novej farnosti bola o dva týždne na to, pretože to bola akurát slávnosť Najsvätejšej Trojice. Nakoľko bol arcibiskup odcestovaný, prišli na túto slávnosť namiesto neho dvaja biskupi. Pomocný biskup Santo Pio Loku, ktorý bol aj hlavný celebrant a emeritný biskup Vincent z diecézy Malakal. Naši veriaci sa veľmi dobre pripravili na túto slávnosť, z čoho sme mali radosť. Po slávnostnej sv. omši pomocný biskup prečítal otvárací dekrét a slávnostne ten dekrét odovzdal novému farárovi. Po sv. omši bol ako zvyčajne krátky obed a pokračovalo sa nábožensko-kultúrnym programom (vystúpenie zborov, divadlo, tradičné tance...) až do večera.

S vďakou v srdci k Bohu milo na túto udalosť spomíname. Ďakujeme aj Vám všetkých, ktorí nás modlitbou podporujete a sme s Vami v modlitbe spojení. Boh Vás žehnaj + bratia františkáni z J. Sudánu.