A keď sa po týchto všetkých náznakoch aj vďaka Tvojej vnímavosti srdca rozhodneš už naozaj vstúpiť k nám do prvého stupňa našej františkánskej formácie, zakrátko pochopíš a spoznáš, že namiesto ideálu zasvätených ľudí, čo kráčajú za Kristom po stopách svätého Františka, si tu našiel strašne obmedzených a hriešnych úbožiakov, vlastne rovnakých ako si Ty sám, keď teraz práve vstupuješ!

Avšak toto nie je a nemá byť jediná pravda o našom živote...

Lebo keď po pár rokoch budeš skladať večné sľuby vložením svojich rúk do rúk provinciála poslednú vetu, ktorú v tom historickom okamihu sľubu vypovieš bude:

slub

 

Čiže každý deň budeš pozvaný rásť, každý deň aspoň o máčny máčik byť stále viac dávajúci zo seba to naj... a oťukávať tak hrany svojho sebectva.

Čo Ti teda ponúkame?

Silný príbeh františkánskeho hnutia, ktorý sa v dejinách ľudstva aj Cirkvi vo svojej podstate sám vysvetľuje aj sám propaguje. (nie je to príbeh nejakého rýchlo kvaseného spoločenstva, o ktorého zakladateľovi sa historické fakty trieštia na dohadoch a legendách...)

Je to silný príbeh kajúcnikov z Assisi - ako sa v počiatkoch františkánske hnutie zadefinovalo.

Znaky františkánskeho života:

bratstvo
minorita
chudoba

A tento príbeh nás zachraňuje aj uzdravuje navzdory našim slabostiam túžime denne rásť do milujúcej Božej náruče. O to ide, dostať sa tam!!! Lebo my františkáni, nie sme stvorení na plačkanie, ale na službu, skrze ktorú túžime dosiahnuť dokonalú lásku aj k Bohu aj k človeku. A ako píše klasik: „... To je všetko, viac ti netreba na ostrovčeku Tvojej samoty...“


Dané v Trnave – slovenskom malom Ríme, 3.10.2016 na slávnosť tranzitu nášho zakladateľa sv. Františka

Kontakty

mapa provincie

Koordinátor animácie povolaní pre celú provinciu:
brat Filip
Provinciálny animátor pre pastoráciu povolaní
Františkánska 2, 917 01 Trnava
tel.: +421-910 640 842, e-mail: filantropofm@gmail.com

 

 

Bratislava:
brat Ján Kapistrán
Miestny animátor pre pastoráciu povolaní
Františkánska 2, 811 01 Bratislava
e-mail: jankapistran@gmail.com
Beckov:
brat Egid
Miestny animátor pre pastoráciu povolaní
CNE Beckov
Beckov 6, 916 38 Beckov
e-mail: aegidius4@gmail.com
Fiľakovo:
brat Anton
Miestny animátor pre pastoráciu povolaní
Koháryho nám. 1, 986 01 Fiľakovo
e-mail: pantonofm@mail.ru
Hlohovec:
brat Zachej
Miestny animátor pre pastoráciu povolaní
Františkánske námestie 15,
920 01 Hlohovec
e-mail: zachejofm@gmail.com

 

 

Prešov:
brat Juraj
Miestny animátor pre pastoráciu povolaní
Františkánske nám. 1,
080 01 Prešov
e-mail: abmofm@gmail.com
Nové Zámky:
brat Mikuláš
Miestny animátor pre pastoráciu povolaní
Kostolná 1, 940 62 Nové Zámky
e-mail: bratmiki@gmail.com
Trnava:
brat Filip
Miestny animátor pre pastoráciu povolaní
Františkánska 2, 917 01 Trnava
tel.: +421-910 640 842
e-mail: filantropofm@gmail.com
Trstená:
brat Matúš
Miestny animátor pre pastoráciu povolaní
Nám. gen. M. R. Štefánika 28,
028 01 Trstená
e-mail: matusofm@gmail.com

Rozlišovanie životnej cesty