Warning: file_get_contents(http://www.frantiskani.sk/image.php?f=spos%2F1508916854-logo+-+Interreligious.jpg&cfg=spravy-detail): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /data/e/e/ee632a4a-c78c-4bd6-94c4-8b0beed48b12/frantiskani.sk/sub/old/sk/pages/spos_detail.php on line 101

Warning: file_get_contents(http://www.frantiskani.sk/image_cesta.php?f=spos%2F1508916854-logo+-+Interreligious.jpg&cfg=spravy-detail): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /data/e/e/ee632a4a-c78c-4bd6-94c4-8b0beed48b12/frantiskani.sk/sub/old/sk/pages/spos_detail.php on line 103

Warning: file_get_contents(http://www.frantiskani.sk/image_cesta.php?f=spos%2F1508916854-logo+-+Interreligious.jpg&cfg=spravy-detail): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /data/e/e/ee632a4a-c78c-4bd6-94c4-8b0beed48b12/frantiskani.sk/sub/old/sk/pages/spos_detail.php on line 219

Náboženstvá a kultúry v dialógu - 2017

Felix Mária OFM
25.10.2017

Dňa 23. októbra 2017 sa uskutočnilo medzináboženské stretnutie Náboženstvá a kultúry v dialógu - Prameň pokoja. Stretnutie zorganizovali Komunita Sant´Egidio a Rehoľa menších bratov - františkánov pod záštitou primátora mesta Bratislava pána Iva Nesrovnala v Primaciálnom paláci v Bratislave.

Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia troch monoteistických náboženstiev, judaizmu, kresťanstva a islámu. Témou stretnutia boli pokoj a mier. Stretnutie nadväzuje na tradíciu mierových stretnutí, ktoré sa uskutočňujú už od roku 1986 na podnet svätého pápeža Jána Pavla II. (Prvé sa uskutočnilo v Assisi, Taliansko)

Stretnutie Náboženstvá a kultúry v dialógu malo dve časti. Prvá časť bola venovaná verejnej diskusii na ktorú boli pozvaní p. Misha Kapustin, židovský rabín, p. Mohamad S. Hasna, predseda Islamskej nadácie, p. Anna Debnárová, aktivistka v spoločenstve Kresťania v meste a p. Peter Koldinský, člen Komunity Sant´Egidio v Prahe. Diskusia sa venovala témam, ako môžu byť veriaci nositeľmi hodnôt, byť aktívnymi v spoločenských otázkach a ako by mohli napomáhať pokoju a mieru na Slovensku i vo svete. Do diskusie sa zapájali i ľudia z publika a diskusia bola v online prenose. (záznam a niektoré otázky sú na stránke - http://www.islamonline.sk/2017/10/predstavitelia-troch-abrahamskych-nabozenstiev-pod-zastitou-primatora-diskutovali-o-ulohe-viery/ )

Druhá časť bola venovaná svedectvu irackých kresťanov, ktorí ušli pred vojnou ku nám na Slovensko, trom apelom náboženských predstaviteľov a spomienke obyvateľov viac ako 30 krajín v ktorých je ozbrojený konflikt, náboženská neznášanlivosť, silný rasizmus, alebo extrémizmus. Kňaz Ivan Lukáč adresoval svoje slová najmä náboženským predstaviteľom, rabín Kapustin politickým predstaviteľom a Mohamad S. Hasna vyjadril podporu obetiam násilia a ocenil snahu ľudí dobrej vôle.

Po skončení boli všetci prítomní pozvaní na malé občerstvenie, aby sa duch pokoja a porozumenie mohol rozvíjať aj v osobných rozhovoroch.

Reakcia a odozva prítomných bola veľmi pozitívna a zaznievali požiadavky, aby sa podobné stretnutia uskutočňovali možno čo najčastejšie.