Bohoslužby a vysluhovanie sviatostí v našom kostole:

Sväté omše v slovenskom jazyku:

Pondelok - štvrtok:
16:00 (ZČ*), 17:00 (LČ**)

Piatok: detská sv. omša o 16:00 (ZČ, LČ), na prvý piatok aj o 8:00 (ZČ, LČ)

Sobota: 8:00 (konventná sv. omša)

Nedeľa: 9:00


* ZČ - počas obdobia zimného času
** LČ - počas obdobia letného času

Sväté omše v maďarskom
jazyku:

Pondelok - štvrtok:
17:00 (ZČ), 18:00 (LČ)

Piatok: detská sv. omša o 18:00 (ZČ, LČ), na prvý piatok aj o 7:00 (ZČ, LČ)

Sobota: 17:00 (ZČ), 18:00 (LČ)

Nedeľa: 7:30 a 10:30

Adorácia:

Eucharistická adoráciá býva každý
utorok od 15:00 do 16:00 (ZČ), od 16:00 do 17:00 (LČ)
a po nej Pobožnosť ku sv. Antonovi
(v slovenskom jazyku).

Taktiež v utorok po sv. omši
v maďarskom jazyku
je adorácia trvajúca cca 25 min. s Pobožnosťou
ku sv. Antonovi v maďarskom jazyku. V prvopiatkový týždeň býva táto adorácia moderovaná s individuálnym Eucharistickým požehnaním.

Informácie o udeľovaní sviatostí a akékoľvek ďalšie informácie života farnosti:

Úradné hodiny farského úradu:

Utorok: 8.30 - 11.00
Streda: 14.00 - 15.30
Štvrtok: 8.30 - 11.00
Piatok: 14.00 - 15.30

Úmysly sv. omší:

Úmysly sv. omší zapisujeme prvý týždeň mesiaca na nasledujúci mesiac v sakristii pred alebo po sv. omšiach.

Spovedanie:

Každý deň 15 min. pred sv. omšou.

V prvopiatkový týždeň 30 min.
pred sv. omšou
.

Modlitba sv. Ruženca:

Modlitbu sv. Ruženca sa veriaci modlia pred každou sv. omšou.

Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor vo Fiľakove

O pôvodnej gotickej stavbe kostola (z 13.-14.storočia) nemáme archívne doklady. Z rokov 1332 – 1337 je doložená existencia miestnej fary, s ktorou je spojená i história františkánov. Povolaní sem boli v rokoch 1470 a 1484, kedy sa datuje založenie miestneho kláštora. Bratia pôsobili medzi obyvateľstvom mesta a okolitých dedín, ovplyvňovaných prítomnosťou vojenskej posádky Jána Jiskru z Brandýsa, sídliaceho na fiľakovskom hrade od roku 1451.

Údaje o kláštore sú známe najskôr z roku 1513. V rímskom archíve sú zachované písomnosti k dejinám kláštora z rokov 1517 – 1544. V prvých desaťročiach 16. storočia bol postavený aj neskorogotický kostol. V roku 1544 však museli františkáni mesto opustiť a vrátili sa až v roku 1610.
Novopostavený kláštor v roku 1615 vyhorel a o štyri roky neskôr ho františkáni opustili kvôli hrozbe vojsk Gabriela Betlena. Už v roku 1622 sa rozhodlo o opätovnom postavení kláštora, s ktorým sa začalo v roku 1626. V priebehu 17. storočia bol kláštor štyrikrát vypálený a až v roku 1694 tu bola postavená malá budova pre členov rehole.
Dnešná dvojpodlažná budova kláštora s troma krídlami a ústredným dvorom vznikla až z fundácie Štefana Koháryho medzi rokmi 1699 – 1727 a ku kostolu sa pripája zo severozápadnej strany. Počiatky neskorogotického Kostola Korunovania Panny Márie sa kladú do roku 1514 (do prvej štvrtiny 16. storočia).
Kostol zničený v roku 1544 Turkami, ktorého časti mali byť zamurované do bašty fiľakovského hradu, nahradila medzi rokmi 1694 – 1727 nová stavba jednolodia, na západe s predsieňou a na východe so svätyňou s polygonálnym záverom. Žiadne stredoveké architektonické prvky sa z kostola alebo kláštora nezachovali. Predpokladať môžeme snáď len rešpektovanie primárneho pôdorysného rozvrhu kostola v podobe jednolodia a polygonálnej svätyne, ich pôvodné rozmery však nepoznáme.
História