Príbeh o vtákovi

Gabriel OFM
29.04.2020

Aj dnes ponúkam príbeh na zamyslenie, tentoraz o vtákovi, ktorý si postavil hniezdo. Ako to s ním dopadlo, o tom hovorí video. Opäť pripomínam, že príbeh nestačí iba letmo pozrieť, ak z neho chceme mať duchovný úžitok. Je potrebné si ho vložiť do pamäti srdca a rozjímať nad ním. A ešte jedna pripomienka: nie je o nikom inom, iba o mne, o mne, kto nad ním práve rozjímam. https://youtu.be/Sl7Kb5DYFfs

Gabriel OFM

Páter Gabriel Pavol Prievalský OFM, hlboký človek so všestranným umeleckým nadaním, v spoločenstve neprehliadnuteľný, v rukáve má vždy nejakú zábavnú historku z jeho pestrého života. Momentálne pôsobí v kláštore v Prešove ako pastoračný kňaz a člen nášho misijného tímu.