Objavovať krásu vo všednosti

Lucia Kontšeková
13.10.2015

Môžeme sa zamyslieť nad tým, či sme schopní vnímať výnimočné veci v obyčajných udalostiach dňa a či sme otvorení kráse, ktorá nás sprevádza počas neho.

Keď kráčam po chodníku a nasávam rannú krásu jesenných listov, keď vnímam príjemný vánok hladiaci moju tvár, keď sa moje vnútro rozochveje pri láskavom pohľade starenky, keď moje oči priláka detská spontánna hra... som otvorená/-ý kráse, ktorá sa mi dáva na dlani a potichu vchádza do môjho vnútra... Môžem zároveň preniknúť do nezvyčajnej a prístupnej hĺbky, ktorá robí mnohé momenty výnimočnými.

Krásu môžeme spozorovať v najbežnejších a zároveň najobyčajnejších situáciách, ak sa učíme obdivu jednoduchých vecí. Naše vnútro sa postupne naladí na jemný hlas, ktorý nám umožní hlbšie vniknúť do tajomstva bytia a staneme sa vnímavejšími na život v našom vnútri i okolo nás.

Prajem nám, aby sme sa postupne stávali otvorenejší tomu, čo prichádza ako nebadané a možno pre mnohých bezvýznamné a mohli intenzívnejšie prežívať a objavovať náš život v jeho kráse.

Lucia Kontšeková

Lucia Kontšeková, rehoľná sestra z Kongregácie sestier terciárok kapucínok Svätej rodiny. Ako špeciálny pedagóg sa venuje práci s hendikepovanými. Vedie jedno zo spoločenstiev pri františkánskom kostole v Bratislave. Veľkú časť svojej formácie prežila v Španielsku. Žije v Rovinke pri Bratislave.