Adresa kláštora:

Františkánsky kláštor
Františkánska 2
811 01 Bratislava

Telefón kláštor:

+421-2-544 32 145
gvardián +421 947 938 848
E-MAIL: klastorba@frantiskani.sk
(len kláštor / nie kostol)

Adresa Kostola:

Kostol Zvestovania Pána
Františkánska 1
811 01 Bratislava

Správca kostola

+421-904-250 314 (výhradne pre kostol)
E-MAIL: kostolba@frantiskani.sk
(krsty, sobáše, a iné akcie v kostole)

Bankové spojenie:

č. ú. VÚB: SK95 0200 0000 0000 0694 1012
Podpora pastoračných aktivít, života bratov a opráv kostola a kláštora. Prosíme o vyplnenie kolónky "účel platby"

Animátor povolaní
za miestnu komunitu:

Bratia so slávnostnými sľubmi: br. Juraj Mihály OFM provinciálny minister, člen misijného tímu br. Gracián Vančo OFM gvardián, definítor br. Šimon Supek OFM vikár domu, definítor, magister postnovicov, sekretár pre formáciu a štúdia br. Jakub Martaus OFM správca kostola, provinciálny sekretár, provinciálny archivár br. Stanislav Sabatula OFM ekonóm kláštora a provinciálny ekonóm br. Remigiusz Górski OFM sudca bratislavského Metropolitného tribunálu,pedagóg na TF TU, asistent III. rádu sv. Františka br. Peter B. Pružina OFM dôchodca, výpomocný duchovný br. Rufín Halčin OFM kuchár, organista, služba v rehoľnom dome Bratia s dočasnými sľubmi: br. Áron Oscitý OFM študent TF TU 2. r., služba v rehoľnom dome br. Arnold Eližer OFM hlavný kostolník, služba v rehoľnom dome br. Bonaventúra Briš OFM študent TF TU 3. r., služba v rehoľnom dome br. Krištof Kolumber OFM študent TF TU 2. r., služba v rehoľnom dome br. Lukáš Mária Buhla OFM študent na STJ - Jeruzalem br. Timotej Klenka OFM kostolník, skladník vydavateľstva Serafín a služba v rehoľnom dome Bratia so slávnostnými sľubmi na misiách alebo v službách inej provincie: br. Patrik Zamysevskij OFM služba v Provincii sv. Leopolda - Rakúsko br. Bernardín Šmid OFM služba v Provincii sv. Václava - Česká republika >br. Félix Mária Žiška OFM služba v Provincii sv. Václava - Česká republika Bratia so slávnostnými sľubmi Mimo rehoľný dom br. Klaudius Karnet OFM charitný dom v Bratislave br. Anatol Bilšak OFM starostlivosť o člena rodiny br. Samuel Takács OFM ... br. Dominik S. Vasyl Olijnyk OFM ...
Bratia v dome

Ústredie provincie:

Rehoľa menších bratov - Františkánov
Provincialát
Františkánska 2
815 66 Bratislava

Bankové spojenie:

č. ú. VÚB:
SK15 0200 0000 0000 1474 9012

IČO: 00586862
DIČ: 2020372530
Andrej Mihály (fr. Juraj, OFM)
provinciálny minister, štatutárny zástupca
tel.: +421 910 520 081
e-mail: provincial@frantiskani.sk


br. Jakub Branisalv Martaus, OFM
provinciálny sekretár
tel.: +421 910 520 081
e-mail: provincialat@frantiskani.sk


br. Stanislav Marek Sabatula, OFM
ekonomický úsek
tel.: +421 910 520 081
e-mail: ekonomika@frantiskani.sk


Animátor pre pastoráciu povolaní:

br. Zachej
Františkánske nám. 15, 920 01 Hlohovec
zachejofm@gmail.com
www.frantiskani.sk/povolanie

animátor pre Spravodlivosť, pokoj
a ochrana stvorenstva:

br. Cyril
Koharyho nám. 1, 986 01 Fiľakovo
spos@frantiskani.sk
www.frantiskani.sk/spos

Vydavateľstvo Serafín:

br. František Xaverský
Františkánska 2, 811 01 Bratislava
+421-915-700 581
serafin@serafin.sk
www.serafin.sk

Predajňa František s.r.o.:

br. Jeremiáš
Správca predajní František
Františkánska 2, 811 01 Bratislava
IČO: 46967672
DIČ: 2023673454

Národný asistent OFS (Františkánsky svetský rád):

br. Róbert
Slovenský 11, 056 01 Gelnica
ofs.assisi.sk

Provinciálny asistent GIFRA (Františkánska mládež):

br. Jozef
916 38 Beckov 6
jozefcirak@gmail.com
www.frantiskani.sk/gifra

Františkánsky misijný tím:

br. Jozef
Vedúci misijného tímu
916 38 Beckov 6
jozefcirak@gmail.com

Provinciálny sekretariát pre misie
a evanjelizáciu:

br. Jozef a br. Vavrinec
Sekretár pre misie a evanjelizáciu, animator pre misie
jozefcirak@gmail.com

Komisariát Kustódie Svätej zeme:

br. Jeremiáš
Františkánske nám. 15, 920 01 Hlohovec
www.komisariat.sk
Služby v provincii