Adresa kostola:

Františkánsky Kostol sv. Jozefa
Františkánske nám. 1
080 01 Prešov

Adresa kláštora:

Františkánsky kláštor
Františkánske nám. 2
080 01 Prešov

Bankové spojenie:

č. ú. TTB:
SK94 1100 0000 0026 2303 9832
Podpora pastoračných aktivít, života bratov
a opráv kostola a kláštora.

Telefón kostola:

0948 896 543
telefón správcu kostola - P. Ján Kapistránsky
Prosíme volať počas pracovných dní
v časoch 9:30-11:00 a 13:00-14:30!

Email správcu kostola:

kostolpo@gmail.com

Telefón kláštora:

051 773 4607

Email kláštora:

klastorpo@frantiskani.sk

Animátor povolaní
za miestnu komunitu:

P. Ján Kapistránsky

Bratia so slávnostnými sľubmi: br. Martin Hudák OFM gvardián (predstavený kláštora), pastoračný kňaz br. Ján Kap. Lazový OFM vikár domu (zástupca predstaveného), definítor, správca kostola, člen misijného tímu br. Ladislav Baláž OFM výpomocný duchovný br. Gabriel Prievalský OFM výpomocný duchovný br. Šebastián Tomčík OFM kostolník, akolyta, služba v rehoľnom dome br. Tomáš Becket OFM kostolník, akolyta, krajčír provincie, služba v rehoľnom dome Bratia vo filiálnom dome v Gelnici: br. Egid Golha OFM zástupca gvardiána vo filiálnom dome, správca farnosti br. Róbert Chabada OFM kaplán, národný asistent OFS br. Eliáš Baláž OFM pastoračný asistent
Bratia so slávnostnými sľubmi Mimo rehoľný dom: br. Cyprián Bobák OFM služba v Provincii sv. Václava v Českej republike
br. Tadeáš Kráľ OFM dôchodca, pastoračný kňaz
Bratia v dome

Ústredie provincie:

Rehoľa menších bratov - Františkánov
Provincialát
Františkánska 2
815 66 Bratislava

Bankové spojenie:

č. ú. VÚB:
SK15 0200 0000 0000 1474 9012

IČO: 00586862
DIČ: 2020372530
Andrej Mihály (fr. Juraj, OFM)
provinciálny minister, štatutárny zástupca
tel.: +421 910 520 081
e-mail: provincial@frantiskani.sk


br. Jakub Branisalv Martaus, OFM
provinciálny sekretár
tel.: +421 910 520 081
e-mail: provincialat@frantiskani.sk


br. Stanislav Marek Sabatula, OFM
ekonomický úsek
tel.: +421 910 520 081
e-mail: ekonomika@frantiskani.sk


Animátor pre pastoráciu povolaní:

br. Zachej
Františkánske nám. 15, 920 01 Hlohovec
zachejofm@gmail.com
www.frantiskani.sk/povolanie

animátor pre Spravodlivosť, pokoj
a ochrana stvorenstva:

br. Cyril
Koharyho nám. 1, 986 01 Fiľakovo
spos@frantiskani.sk
www.frantiskani.sk/spos

Vydavateľstvo Serafín:

br. František Xaverský
Františkánska 2, 811 01 Bratislava
+421-915-700 581
serafin@serafin.sk
www.serafin.sk

Predajňa František s.r.o.:

br. Jeremiáš
Správca predajní František
Františkánska 2, 811 01 Bratislava
IČO: 46967672
DIČ: 2023673454

Národný asistent OFS (Františkánsky svetský rád):

br. Róbert
Slovenský 11, 056 01 Gelnica
ofs.assisi.sk

Provinciálny asistent GIFRA (Františkánska mládež):

br. Jozef
916 38 Beckov 6
jozefcirak@gmail.com
www.frantiskani.sk/gifra

Františkánsky misijný tím:

br. Jozef
Vedúci misijného tímu
916 38 Beckov 6
jozefcirak@gmail.com

Provinciálny sekretariát pre misie
a evanjelizáciu:

br. Jozef a br. Vavrinec
Sekretár pre misie a evanjelizáciu, animator pre misie
jozefcirak@gmail.com

Komisariát Kustódie Svätej zeme:

br. Jeremiáš
Františkánske nám. 15, 920 01 Hlohovec
www.komisariat.sk
Služby v provincii