Adresa kláštora:

Františkánsky kláštor
Františkánske námestie 15
920 01 Hlohovec
Telefón:
+421-902 122 445

Patrocínium kostola:

Kostol Všetkých svätých

Bankové spojenie:

číslo účtu:
SK96 0900 0000 0051 1866 3152 BIC/SWFT GIBASKBX
Podpora pastoračných aktivít, života bratov
a opráv kostola a kláštora. Prosíme o vyplnenie kolónky "účel platby"

Animátor povolaní
za miestnu komunitu:

br. Zachej
Bratia so slávnostnými sľubmi: br. Augustín Hlavina OFM gvardián, správca kostola br. Jeremiáš Kvaka OFM vikár domu, komisár Svätej Zeme, člen misijného tímu, asistent Predajni František s. r. o br. Bruno Včela OFM pastoračný kňaz br. Zachej Lalík OFM kostolník, akolyta, miestny animátor pre pastoráciu povolaní, služba v rehoľnom dome br. Terézius Jakubík OFM kostolník, služba v rehoľnom dome Bratia vo filiálnom dome v Beckove - Centrum novej Evanjelizácie Jána Pavla II.: br. Jozef Čirák OFM provinciálny vikár, správca CNE, zástupca gvardiána (predstavený komunity), správca kostola sv. Jozefa, člen františkánskeho misijného tímu br. Anton Kračunovský OFM kňazská služba v CNE br. Jaroslav Nitkulinec OFM diakon, pastoračný asistent CNE Bratia so slávnostnými sľubmi mimo rehoľného domu: br. Leopold Jablonský OFM v službe Ordinariátu OS a OZ SR
Bratia v dome

Ústredie provincie:

Rehoľa menších bratov - Františkánov
Provincialát
Františkánska 2
815 66 Bratislava

Bankové spojenie:

č. ú. VÚB:
SK15 0200 0000 0000 1474 9012

IČO: 00586862
DIČ: 2020372530
Andrej Mihály (fr. Juraj, OFM)
provinciálny minister, štatutárny zástupca
tel.: +421 910 520 081
e-mail: provincial@frantiskani.sk


br. Jakub Branisalv Martaus, OFM
provinciálny sekretár
tel.: +421 910 520 081
e-mail: provincialat@frantiskani.sk


br. Stanislav Marek Sabatula, OFM
ekonomický úsek
tel.: +421 910 520 081
e-mail: ekonomika@frantiskani.sk


Animátor pre pastoráciu povolaní:

br. Zachej
Františkánske nám. 15, 920 01 Hlohovec
zachejofm@gmail.com
www.frantiskani.sk/povolanie

animátor pre Spravodlivosť, pokoj
a ochrana stvorenstva:

br. Cyril
Koharyho nám. 1, 986 01 Fiľakovo
spos@frantiskani.sk
www.frantiskani.sk/spos

Vydavateľstvo Serafín:

br. František Xaverský
Františkánska 2, 811 01 Bratislava
+421-915-700 581
serafin@serafin.sk
www.serafin.sk

Predajňa František s.r.o.:

br. Jeremiáš
Správca predajní František
Františkánska 2, 811 01 Bratislava
IČO: 46967672
DIČ: 2023673454

Národný asistent OFS (Františkánsky svetský rád):

br. Róbert
Slovenský 11, 056 01 Gelnica
ofs.assisi.sk

Provinciálny asistent GIFRA (Františkánska mládež):

br. Jozef
916 38 Beckov 6
jozefcirak@gmail.com
www.frantiskani.sk/gifra

Františkánsky misijný tím:

br. Jozef
Vedúci misijného tímu
916 38 Beckov 6
jozefcirak@gmail.com

Provinciálny sekretariát pre misie
a evanjelizáciu:

br. Jozef a br. Vavrinec
Sekretár pre misie a evanjelizáciu, animator pre misie
jozefcirak@gmail.com

Komisariát Kustódie Svätej zeme:

br. Jeremiáš
Františkánske nám. 15, 920 01 Hlohovec
www.komisariat.sk
Služby v provincii