Adresa kláštora:

Františkánsky kláštor
Františkánska 1
917 01 Trnava

Telefón:

+421-33-551 12 11

Mobil:

+421 911 293 502

Patrocínium Kostola:

Kostol sv. Jakuba

Bankové spojenie:

č. ú. SLSP:
SK15 0900 0000 0000 4553 5607
Podpora pastoračných aktivít, života bratov
a opráv kostola a kláštora.

Animátor povolaní
za miestnu komunitu:

Bratia so slávnostnými sľubmi: br. František Xav. Olbert OFM gvardián (predstavený kláštora), správca kostola, definitor, šefredaktor vydavateľstva Serín, člen misijného tímu, zodpovedný za projekt Pruské br. Daniel Berta OFM vikár domu (zástupca predstaveného), pastoračný kňaz br. Karol Švarc OFM novicmajster, pastoračný kňaz br. Ginepro Barok OFM pastoračný kňaz br. Michael Holub OFM dôchodca, kňaz br. Vojtech Cibulák OFM kostolník, akolyta, služba v rehoľnom dome br. Paschal Grebeči OFM dôchodca, akolyta, služba v rehoľnom dome Bratia vo filiálnom dome Pustovňa Premenenia Pána - Lysá pod Makytou: br. Florián Kamenský OFM zástupca gvardiána br. Matúš Racek OFM služba vo filiálnom dome
Bratia v dome

Ústredie provincie:

Rehoľa menších bratov - Františkánov
Provincialát
Františkánska 2
815 66 Bratislava

Bankové spojenie:

č. ú. VÚB:
SK15 0200 0000 0000 1474 9012

IČO: 00586862
DIČ: 2020372530
Andrej Mihály (fr. Juraj, OFM)
provinciálny minister, štatutárny zástupca
tel.: +421 910 520 081
e-mail: provincial@frantiskani.sk


br. Jakub Branisalv Martaus, OFM
provinciálny sekretár
tel.: +421 910 520 081
e-mail: provincialat@frantiskani.sk


br. Stanislav Marek Sabatula, OFM
ekonomický úsek
tel.: +421 910 520 081
e-mail: ekonomika@frantiskani.sk


Animátor pre pastoráciu povolaní:

br. Zachej
Františkánske nám. 15, 920 01 Hlohovec
zachejofm@gmail.com
www.frantiskani.sk/povolanie

animátor pre Spravodlivosť, pokoj
a ochrana stvorenstva:

br. Cyril
Koharyho nám. 1, 986 01 Fiľakovo
spos@frantiskani.sk
www.frantiskani.sk/spos

Vydavateľstvo Serafín:

br. František Xaverský
Františkánska 2, 811 01 Bratislava
+421-915-700 581
serafin@serafin.sk
www.serafin.sk

Predajňa František s.r.o.:

br. Jeremiáš
Správca predajní František
Františkánska 2, 811 01 Bratislava
IČO: 46967672
DIČ: 2023673454

Národný asistent OFS (Františkánsky svetský rád):

br. Róbert
Slovenský 11, 056 01 Gelnica
ofs.assisi.sk

Provinciálny asistent GIFRA (Františkánska mládež):

br. Jozef
916 38 Beckov 6
jozefcirak@gmail.com
www.frantiskani.sk/gifra

Františkánsky misijný tím:

br. Jozef
Vedúci misijného tímu
916 38 Beckov 6
jozefcirak@gmail.com

Provinciálny sekretariát pre misie
a evanjelizáciu:

br. Jozef a br. Vavrinec
Sekretár pre misie a evanjelizáciu, animator pre misie
jozefcirak@gmail.com

Komisariát Kustódie Svätej zeme:

br. Jeremiáš
Františkánske nám. 15, 920 01 Hlohovec
www.komisariat.sk
Služby v provincii