Vyberte si Váš obľubený kláštor


Kalendár

21.07. 2024

Galéria fotografií
z naších akcií
PRIPRAVUJEME: Naša služba
PRIPRAVUJEME: Františkánska spiritualita
...

Celomestské misie v Prešove - farnosť Solivar

Brat OFM

 
September 2022
Pokoj a dobro, bratia a sestry!
Po 10 rokoch sa vo farnostiach mesta Prešov opäť konajú Celomestské misie ako impulz viery, či duchovná obnova veriacich žijúcich v metropole Šariša.
Vaša farnosť, do ktorej prichádzame my františkáni je veľmi živá.
Dynamické pôsobenie kňazov, ktorí farnosť vedú, prítomnosť Školských sestier sv. Františka, spoločenstva Maranatha, skautov a ďalších skupín, či existencia cirkevných vzdelávacích inštitúcií sú znamením, že Cirkev v tejto časti mesta je v určitej kondícii a je životaschopná.
Preto aj my bratia prichádzame v rámci celomestských misií s veľkým rešpektom na toto miesto - Solivar, Šváby, Teriakovce, Ruskú Novú Ves - a chceme vám ponúknuť svoju skúsenosť Bohom, a znova možno iba pripomenúť, že jedine On je ten, ktorý sa do Teba zahľadel a miluje Ťa do krajnosti, čo je natrvalo zapísané v znamení kríža nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Túto knihu Kríža, chceme spolu otvoriť a znova sa do nej začítať a objaviť moc a múdrosť, ktorá je v nej skrytá.
Takto podobne hovoril aj pápež František pred rokom, práve tu v Prešove. Pápež František tiež povedal: „Spása prichádza jedine z kríža, avšak z tohto kríža vteleného Boha. Neexistuje spása v ideách, niet spásy v dobrej vôli, v ochote byť dobrými... Nie. Jediná spása je v ukrižovanom Kristovi, lebo jedine on, ako medený had, bol schopný vziať všetok jed hriechu a tam [na kríži] nás uzdravil.“
Tieto slová dokonale vystihujú stáročné zvolanie Ave crux spes unica prítomné v tradícii Cirkvi, ktoré sa stalo aj mottom Celomestských misií v meste Prešov 2022.
A tak nechceme vám ohlásiť iného Krista, ktorého poznáte, alebo o ktorom počúvate, ale vyzdvihnúť jeho Lásku ukrytú v tomto znamení a znova sa pre ňu ešte viac, vo vašich rodinách, ale hlavne osobne, otvoriť a zapáliť. Všeličo je ukryté za stenami našich bytov a domov, všeličo potrebuje uzdraviť, zbaviť hanby, dať do poriadku.
Preto vás pozývame počas týchto dní, 4.-11.9.2022, prísť sa za to modliť, odovzdávať to, nechať sa nanovo osloviť kerygmou kresťanstva, spolu sa stretnúť a rozprávať a vzájomne sa inšpirovať. Má k tomu poslúžiť program, ktorí sme pripravili spolu s našimi Školskými sestrami sv. Františka, ale aj priateľmi s ktorými je nám cťou spolupracovať.
Pozývame vás na - sv.omše s tematickými misijnými príhovormi, - večerné modlitbové stretnutia ako je napr. utorkový sviečkový modlitbový pochod uličkami sídliska Šváby, stredajší večer odovzdania všetkého čo v sebe dlho nosíme pred Eucharistiou, štvrtkovú Nikodémovu noc – počas ktorej pozývame tých, ktorý si chcú vykonať generálnu spoveď u misionárov milosrdentva, či rozvedených, prísť a hovoriť s kňazom o svojich veciach a dilemách a nechať kňaza sa nad vami modliť, - duchovno-kultúrne akcie, akými sú koncert jedného z najlepších súčasných interpretátorov gregoriánskeho chorálu Scholy minor z Bratislavy, či užasné divadelné predstavenie Honzu Horáka z Prahy o sv. Františkovi, - ale tiež na živé stretnutia so skupinami z vašej farnosti, na ktoré sa osobitne tešíme.
O všetkom ďalšom sa podrobne dočítate v zverejnenom programe. Verím, že nám nedáte košom a prídete na začiatku septembra spolu s nami prehlbovať svoj živý vzťah a upevňovať svoju duchovnú kondíciu. Tešíme sa na stretnutie s vami! Bratia sestry z misijného tímu - Františkáni